ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Aktualności

18 sierpnia 2017 09:06 | Aktualności

Rocznica urodzin Patrona Szkoły

16 sierpnia minęła 130. rocznica urodzin lokalnego bohatera, patrona Szkoły Podstawowej Nr 2  w Gnieźnie, księdza majora Mateusza Zabłockiego. Przypomnijmy, ksiądz Zabłocki urodził się w Żurawicach w parafii Chodecz pod Włocławkiem. Chrzest odbył się w dniu urodzin, nadano mu dwa imiona: Mateusz Jerzy. Z Gnieznem związał się poprzez studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Święceń kapłańskich udzielił mu  15 lutego 1913 r. bp Wilhelm Kloske.  Od 1917 r. został wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Gnieźnie. Gdy dowiedział się o wybuchu Powstania Wielkopolskiego, natychmiast włączył się w nurt walki zbrojnej w charakterze kapelana. W tej samej roli uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Za zasługi w w.w. walkach został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. W okresie II Rzeczypospolitej ks. Mateusz zajął się przede wszystkim sprawami duszpasterskimi. W latach 1921- 1923 był proboszczem parafii św. Wawrzyńca , a w latach 1923-1939 proboszczem parafii Św. Trójcy.  Kard. Edmund Dalbor powierzył mu urząd Dziekana dekanatu gnieźnieńskiego oraz funkcję wizytatora nauki religii. W opinii kapłanów współpracujących z nim uznawany  był za wzór pracowitości i obowiązkowości. Ks. Zabłocki zapoczątkował wydawanie czasopisma              ,,Wiadomości Parafialne”, był inicjatorem budowy kościoła w Zdziechowie oraz pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu św. Piotra jako wotum wdzięczności za zwycięskie powstanie. We wrześniu 1939 r. gdy władze cywilne opuściły miasto, podjął się zorganizowania tymczasowego zarządu na którego czele sam stanął. Polecił emitować zastępcze bony pieniężne, utworzył sieć punktów PCK oraz oddziały Straży Obywatelskiej. Aby uchronić Gniezno i jego zabytki przed zbombardowaniem 10 września udał się do Wrześni aby podpisać akt kapitulacji miasta. W drodze został ranny. 14 października w Inowrocławiu wydano wyrok i rozstrzelano. Od 13 października 2003 r. jest patronem Szkoły Podstawowej Nr 2. Upamiętnienie dnia urodzin kapłana patrioty, lokalnego bohatera rozpoczęło się Mszą św. w kościele na cmentarzu św. Piotra. Głównym celebransem był ks. kan. Dariusz Sobczak.W homilii nawiązał do Cudu nad Wisłą, w którym uczestniczył również ks. Zabłocki jako kapelan walczących oddziałów. Ukazał jego życie dla wartości, jaką jest patriotyzm i odniósł to do postaw współczesnych Polaków. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy, składający się z nauczycieli: Agnieszki Frasz, Marii Katarzyny Kowalskiej, Roberta Jelonka. Następnie uczestnicy liturgii udali się na cmentarz, aby pomodlić się przy grobie  Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w jego intencji, jak i  Ojczyzny. Odśpiewano pieśń „Boże, coś Polskę”. Na zakończenie Jarosław Piotrowski- dyrektor szkoły podziękował celebransowi, pocztowi sztandarowemu i zgromadzonym. Hanna Kwaśniewska - organizatorka uroczystości wyraziła wdzięczność panu Alfonsowi Szczepaniakowi za uporządkowanie grobu Ks. Mateusza Zabłockiego oraz zaprosiła zebranych do nawiedzania tego miejsca.
Mottem Ks. Mateusza Zabłockiego były słowa: Przeznaczeniem kapłana jest iść Drogą Krzyżową Jezusa i znosić prześladowania. Tobie Boże zaufałem. Nie zginę.
Słowa okazały się prorocze, nie zginął, ponieważ trwa pamięć o nim i jego czynach w sercach gnieźnian.

Przeczytano: 290 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: