Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Ks. Mjr Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie
http://sp2gniezno.superszkolna.pl

05 października 2017 08:17 | Aktualności

Policja w szkole

We wrześniu miały miejsce spotkania z policjantami zajmującymi się działaniami profilaktycznymi programu Bezpieczna Szkoła. Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią. W klasach młodszych tematyka zajęć skupiała się wokół odpowiedniego zachowania i funkcjonowania w ruchu pieszych oraz uwrażliwiania na niebezpieczne sytuacje z udziałem osób nam nieznanych. Profilaktyka dotyczyła także odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. Klasy siódme dowiedziały się o konsekwencjach niewłaściwych zachowań i wyborów młodych ludzi a także o prawnych skutkach wobec osób łamiących prawo, dokonujących aktów przemocy, wandalizmy, itp. Spotkania były bardzo ciekawie przeprowadzone. Uczniowie aktywnie brali w nich udział. Ufamy, że każdy uczeń ze spotkania z funkcjonariuszami prawa zapamiętał, że w każdej sytuacji należy przestrzegać prawa i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Zdjęcia: