ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Rocznica Chrztu Polski

Projekt edukacyjny „Dzień z życia w grodzie Mieszka I 966r”.

 

W okresie od lutego do czerwca 2016r. będziemy realizować w szkole projekt edukacyjny

„Dzień z życia w grodzie Mieszka I”

Projekt realizowany będzie przez uczniów klas I – III i IV – VI. Podsumowaniem działań będzie festyn rodzinny zaplanowany na przełomie maja i czerwca. Odpowiedzialne Pani M. Draheim i U. Woźniczak

KLASY I - III

W ramach projektu klasy I – III uczestniczące w innowacji pedagogicznej „Ja moja mała ojczyzna” przygotują trasę rajdu „Poznajemy najstarsze chrzcielnice gnieźnieńskich kościołów” Odpowiedzialne Pani M. Draheim i U. Woźniczak

Owocem rajdu będzie wystaw prac plastycznych obrazujących gnieźnieńskie chrzcielnice.

W ramach pierwszego dnia wiosny odbędzie się prezentacja uczniów klas I – III biorących udział w konkursie na strój rycerza, woja, damy dworu. Odpowiedzialni wychowawcy klas

KLASY IV – VI

Uczniowie będą brali udział w konkursie plastycznym „Gniezno to tutaj się wszystko zaczęło”

Odpowiedzialna pani M. Bogucka

W ramach eliminacji do międzyszkolnego konkursu ortograficznego organizowane przez szkołę uczniowi pisać będą dyktando o tematyce rocznicowej Odpowiedzialne A. Piotrowska i A. Lange.

Uczniowie przygotują inscenizację Chrztu Polski odpowiedzialne I. Jułga, A. Trudzińska

W ramach zajęć technicznych uczniowie zaprojektują i wykonają biżuterię i ozdoby z epoki odpowiedzialna E. Kikulska

Biblioteka szkolna przygotuje projekt i opracuje zasady gry planszowej skierowanej do uczniów klas IV – V Odpowiedzialna K. Kowalska

Ponadto każda klas przygotuje projekt swojego proporca. Odpowiedzialni wychowawcy klas.

Dla uczniów klas I – VI przygotowana zostanie prezentacja multimedialna Odpowiedzialna I. Jułga.

Dla wszystkich klasach IV – VI opracowany zostanie scenariusz lekcji historii poświęcony rocznicy chrztu. Odpowiedzialna A. Lange

Zorganizowany zostanie również konkurs na okolicznościową gazetkę

 

Wychowawcy świetlicy w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi przygotują spotkanie z garncarzem, pszczelarzem.

Podsumowaniem działań będzie festyn rodzinny w czasie którego zorganizowane zostanie specjalne stoisko ze staropolskim jadłem, wystaw prac pokonkursowych oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej wojów pistowskich.