ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Psycholog w szkole

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole pełni dyżur psycholog szkolny. Zarówno uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą skorzystać  z jego pomocy.

Zadania psychologa szkolnego:

1)    Prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

2)    Diagnozuje sytuację wychowawczą w celu wspierania rozwoju ucznia, określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

3)    Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4)    Wspiera wychowawców klas oraz zespół wychowawczy w działaniach profilaktyczno – wychowawczych

5)    Wspiera nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

6)    Współpracuje z pedagogiem szkolny oraz innymi instytucjami wspierającymi szkołę

Godziny pracy psychologa:

wtorek:      8.00 - 12.30

czwartek:   8.00 - 14.30

piątek:     10.00 - 11.30

Kontakt: psycholog@sp2.gniezno.eu     tel: 61 424 45 03