ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Dla rodziców

  Wyprawka pierwszaka

  Nowy wykaz ulic należących do obwodu szkoły

  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

Uwaga dot. zgłoszenia: w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących

  Karta zgłoszenia dziecka na obiady

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019  

  Formularz rekrutacyjny "Ja w Internecie"

  List do rodziców 1

  List do rodziców 2