ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ WITRYNY

Dokumenty

    Statut Szkoły


   Aneks do Statutu - regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych

 

    Koncepcja pracy szkoły

 

    Program wychowawczo-profilaktyczny

 

   Procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole